Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Litespeed 1 CPU 780.000 VNĐ/tháng 780.000đ
Thành tiền 780.000 đ
VAT (10%) 78.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 780.000 đ