Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Cloud VPS Basic 390.000 VNĐ/tháng 390.000đ
Thành tiền 390.000 đ
VAT (10%) 39.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 390.000 đ