Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Cloud VPS Super 3.300.000 VNĐ/tháng 3.300.000đ
Thành tiền 3.300.000 đ
VAT (10%) 330.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.300.000 đ