Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Cloud VPS Diamond 2.400.000 VNĐ/tháng 2.400.000đ
Thành tiền 2.400.000 đ
VAT (10%) 240.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.400.000 đ