Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Cloud VPS Platinum 1.850.000 VNĐ/tháng 1.850.000đ
Thành tiền 1.850.000 đ
VAT (10%) 185.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.850.000 đ