Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Cloud VPS Gold 1.300.000 VNĐ/tháng 1.300.000đ
Thành tiền 1.300.000 đ
VAT (10%) 130.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.300.000 đ