Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Cloud VPS Silver 750.000 VNĐ/tháng 750.000đ
Thành tiền 750.000 đ
VAT (10%) 75.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 750.000 đ