Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
VPS D 1.000.000 VNĐ/tháng 1.000.000đ
Thành tiền 1.000.000 đ
VAT (10%) 100.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.000.000 đ
Hotline tư vấn miễn phí