Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
VPS F 1.400.000 VNĐ/tháng 1.400.000đ
Thành tiền 1.400.000 đ
VAT (10%) 140.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.400.000 đ
Hotline tư vấn miễn phí