Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
OfficeStd 2016 SNGL OLP NL 8.672.600 VNĐ/tháng 8.672.600đ
Thành tiền 8.672.600 đ
VAT (10%) 867.260 đ
Tổng tiền giỏ hàng 8.672.600 đ