Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL 11.830.100 VNĐ/tháng 11.830.100đ
Thành tiền 11.830.100 đ
VAT (10%) 1.183.010 đ
Tổng tiền giỏ hàng 11.830.100 đ