Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
InfoPath 2013 Sngl OLP NL 4.104.750 VNĐ/tháng 4.104.750đ
Thành tiền 4.104.750 đ
VAT (10%) 410.475 đ
Tổng tiền giỏ hàng 4.104.750 đ