Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
OneNote 2013 Sngl OLP NL 1.641.900 VNĐ/tháng 1.641.900đ
Thành tiền 1.641.900 đ
VAT (10%) 164.190 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.641.900 đ