Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
VisioPro 2013 SNGL OLP NL 11.219.650 VNĐ/tháng 11.219.650đ
Thành tiền 11.219.650 đ
VAT (10%) 1.121.965 đ
Tổng tiền giỏ hàng 11.219.650 đ