Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
VisioStd 2013 SNGL OLP NL 5.809.800 VNĐ/tháng 5.809.800đ
Thành tiền 5.809.800 đ
VAT (10%) 580.980 đ
Tổng tiền giỏ hàng 5.809.800 đ