Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Prjct 2013 SNGL OLP NL 13.144.150 VNĐ/tháng 13.144.150đ
Thành tiền 13.144.150 đ
VAT (10%) 1.314.415 đ
Tổng tiền giỏ hàng 13.144.150 đ