Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc 20.523.750 VNĐ/tháng 20.523.750đ
Thành tiền 20.523.750 đ
VAT (10%) 2.052.375 đ
Tổng tiền giỏ hàng 20.523.750 đ