Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL 694.650 VNĐ/tháng 694.650đ
Thành tiền 694.650 đ
VAT (10%) 69.465 đ
Tổng tiền giỏ hàng 694.650 đ