Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 799.900 VNĐ/tháng 799.900đ
Thành tiền 799.900 đ
VAT (10%) 79.990 đ
Tổng tiền giỏ hàng 799.900 đ