Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL 1.978.700 VNĐ/tháng 1.978.700đ
Thành tiền 1.978.700 đ
VAT (10%) 197.870 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.978.700 đ