Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 2.273.400 VNĐ/tháng 2.273.400đ
Thành tiền 2.273.400 đ
VAT (10%) 227.340 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.273.400 đ