Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd 111.880.750 VNĐ/tháng 111.880.750đ
Thành tiền 111.880.750 đ
VAT (10%) 11.188.075 đ
Tổng tiền giỏ hàng 111.880.750 đ