Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
WinRghtsMgmtSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL 863.050 VNĐ/tháng 863.050đ
Thành tiền 863.050 đ
VAT (10%) 86.305 đ
Tổng tiền giỏ hàng 863.050 đ