Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
WinRghtsMgmtSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 989.350 VNĐ/tháng 989.350đ
Thành tiền 989.350 đ
VAT (10%) 98.935 đ
Tổng tiền giỏ hàng 989.350 đ