Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL 20.881.600 VNĐ/tháng 20.881.600đ
Thành tiền 20.881.600 đ
VAT (10%) 2.088.160 đ
Tổng tiền giỏ hàng 20.881.600 đ