Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SQLCAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL 4.862.550 VNĐ/tháng 4.862.550đ
Thành tiền 4.862.550 đ
VAT (10%) 486.255 đ
Tổng tiền giỏ hàng 4.862.550 đ