Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SQLSvrEntCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd 319.770.550 VNĐ/tháng 319.770.550đ
Thành tiền 319.770.550 đ
VAT (10%) 31.977.055 đ
Tổng tiền giỏ hàng 319.770.550 đ