Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd 83.400.100 VNĐ/tháng 83.400.100đ
Thành tiền 83.400.100 đ
VAT (10%) 8.340.010 đ
Tổng tiền giỏ hàng 83.400.100 đ