Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SQLSvrBsnssIntelligence 2014 SNGL OLP NL 199.848.700 VNĐ/tháng 199.848.700đ
Thành tiền 199.848.700 đ
VAT (10%) 19.984.870 đ
Tổng tiền giỏ hàng 199.848.700 đ