Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs 968.300 VNĐ/tháng 968.300đ
Thành tiền 968.300 đ
VAT (10%) 96.830 đ
Tổng tiền giỏ hàng 968.300 đ