Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs 1.115.650 VNĐ/tháng 1.115.650đ
Thành tiền 1.115.650 đ
VAT (10%) 111.565 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.115.650 đ