Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL 1.578.750 VNĐ/tháng 1.578.750đ
Thành tiền 1.578.750 đ
VAT (10%) 157.875 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.578.750 đ