Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 1.810.350 VNĐ/tháng 1.810.350đ
Thành tiền 1.810.350 đ
VAT (10%) 181.035 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.810.350 đ