Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL 16.461.100 VNĐ/tháng 16.461.100đ
Thành tiền 16.461.100 đ
VAT (10%) 1.646.110 đ
Tổng tiền giỏ hàng 16.461.100 đ