Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL 158.127.600 VNĐ/tháng 158.127.600đ
Thành tiền 158.127.600 đ
VAT (10%) 15.812.760 đ
Tổng tiền giỏ hàng 158.127.600 đ