Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL 2.210.250 VNĐ/tháng 2.210.250đ
Thành tiền 2.210.250 đ
VAT (10%) 221.025 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.210.250 đ