Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL 2.526.000 VNĐ/tháng 2.526.000đ
Thành tiền 2.526.000 đ
VAT (10%) 252.600 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.526.000 đ