Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL 1.936.600 VNĐ/tháng 1.936.600đ
Thành tiền 1.936.600 đ
VAT (10%) 193.660 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.936.600 đ