Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL 2.231.300 VNĐ/tháng 2.231.300đ
Thành tiền 2.231.300 đ
VAT (10%) 223.130 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.231.300 đ