Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SysCtrEssntlswSQL 2010 SNGL OLP NL 19.513.350 VNĐ/tháng 19.513.350đ
Thành tiền 19.513.350 đ
VAT (10%) 1.951.335 đ
Tổng tiền giỏ hàng 19.513.350 đ