Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SysCtrEssntlsSvrML 2010 SNGL OLP NL 2.315.500 VNĐ/tháng 2.315.500đ
Thành tiền 2.315.500 đ
VAT (10%) 231.550 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.315.500 đ