Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SysCtrEssntlsCltML 2010 SNGL OLP NL 378.900 VNĐ/tháng 378.900đ
Thành tiền 378.900 đ
VAT (10%) 37.890 đ
Tổng tiền giỏ hàng 378.900 đ