Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SysCtrCnfgMgrSvr 2007R3 SNGL OLP NL 13.472.000 VNĐ/tháng 13.472.000đ
Thành tiền 13.472.000 đ
VAT (10%) 1.347.200 đ
Tổng tiền giỏ hàng 13.472.000 đ