Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SysCtrCnfgMgrSvrwSQL 2007R3 SNGL OLP NL 30.733.000 VNĐ/tháng 30.733.000đ
Thành tiền 30.733.000 đ
VAT (10%) 3.073.300 đ
Tổng tiền giỏ hàng 30.733.000 đ