Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SysCtrCnfgMgrSvrMLEnt 2007R3 SNGL OLP NL 10.019.800 VNĐ/tháng 10.019.800đ
Thành tiền 10.019.800 đ
VAT (10%) 1.001.980 đ
Tổng tiền giỏ hàng 10.019.800 đ