Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
SysCtrOpsMgrSvr 2007R2 SNGL OLP NL 13.514.100 VNĐ/tháng 13.514.100đ
Thành tiền 13.514.100 đ
VAT (10%) 1.351.410 đ
Tổng tiền giỏ hàng 13.514.100 đ