Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
VSPro 2013 SNGL OLP NL 11.598.550 VNĐ/tháng 11.598.550đ
Thành tiền 11.598.550 đ
VAT (10%) 1.159.855 đ
Tổng tiền giỏ hàng 11.598.550 đ