Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Web HOST Edition 599.000 VNĐ/tháng 599.000đ
Thành tiền 599.000 đ
VAT (10%) 59.900 đ
Tổng tiền giỏ hàng 599.000 đ