Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Web HOST Edition 199.000 VNĐ/tháng 199.000đ
Thành tiền 199.000 đ
VAT (10%) 19.900 đ
Tổng tiền giỏ hàng 199.000 đ