Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Rack BASIC FPT 35.500.000 VNĐ/tháng 35.500.000đ
Thành tiền 35.500.000 đ
VAT (10%) 3.550.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 35.500.000 đ